Advertentie
Advertentie

EP wenst werktijdregeling voor vervoer en artsen-stagiairs

(tijd) - Ook de vervoerssector en de artsen-stagiairs moeten kunnen genieten van een Europese wettelijke regeling inzake de arbeidstijd. Nu zijn die sectoren nog uitgesloten van een Europese richtlijn die minimale voorschriften oplegt wat betreft werkduur, rusttijden en vakantie. Een rapport van Raf Chanterie (EVP), dat vandaag door het Europees Parlement wordt goedgekeurd, pleit voor het opheffen van alle uitgesloten sectoren.België is samen met Oostenrijk het enige EU-land dat geen specifieke regeling heeft voor werkuren van geneesheren-stagiairs. Daardoor moeten artsen in opleiding in Belgische ziekenhuizen soms zeventig tot tachtig uur na elkaar op post zijn. Dat is niet alleen levensgevaarlijik voor de betrokkenen zelf, maar ook voor de patiënten die onder hun handen komen.