Advertentie
Advertentie

EPA verwerpt patent op genetisch gewijzigde planten

(tijd/reuter) - Genetisch gewijzigde platen kunnen niet door een patent worden beschermd, zo heeft het Europese patentbureau (EPA) beslist. Door die uitspraak krijgt de milieu-organizatie Greenpeace gedeeltelijk gelijk in een geschil met het Gentse biotechnologiebedrijf PGS. De genetisch gewijzigde plantenvariëteiten kunnen daardoor niet beschermd worden, maar wel het procédé, het type genen dat wordt gebruikt en de plantencellen. PGS is dan ook niet teleurgesteld met de uitspraak. 'Grosso modo blijft de bescherming van de intellektuele bescherming voor PGS dezelfde', aldus PGS-woordvoerder Jan Van Rompaey. In 1990 diende het Gentse genetische engineeringbedrijf PGS een patentaanvraag in bij het Europese patentbureau (EPA) in München voor een metode om planten via genetische manipulatie resistent te maken tegen enkele niet-selektieve herbiciden. Dat zijn middelen die in de landbouw worden gebruikt om onkruid te verdelgen. Het patent vroeg ook dat het resultaat, de plantencellen en plantenvariëteiten, onder het patent zouden vallen. Dat laatste stuitte op verzet van Greenpeace, dat in 1992 een bezwaar indiende bij EPA tegen deze patentaanvraag. Dat bezwaar werd in eerste aanleg afgewezen maar nu gedeeltelijk door de beroepskamer van het patentenbureau gevolgd. Voor de plantenvariëteiten met gewijzigde genen kan PGS geen patent krijgen, maar de bescherming geldt wel voor het procédé, het type genen en de plantencellen. Het patent is niet afhankelijk van de plantensoort die wordt gewijzigd. De beroepskamer van het Europese patentbureau heeft geen mondelinge motivatie gegeven voor haar beslissing. Binnen enkele weken zal een schriftelijk antwoord worden voorgelegd om verkeerde interpretaties te vermijden.