EPonderzoekskommissie kernafval wil meer macht voor Europese kommissie

De kommissie van het Europees parlement, die het Belgisch- Duitse kernafvalschandaal heeft onderzocht, wil dat de Europese kommissie de bevoegdheid krijgt over de kontrole en het toezicht op het grensoverschrijdende vervoer van nucleair afval van de plaats van herkomst tot de plaats van opslag. Tegelijk echter wordt aan de Europese kommissie verweten dat betreffende Transnuklear zij onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de kontrolemogelijkheden die haar door het Euratomverdrag zijn toegekend.