Er bloeit iets moois tussen VU en Agalev

(tijd) - De Volksunie gaat in op een uitnodiging van Agalev om rond veertien concrete 'actiepunten' samen te werken. De betrokkenen doen niet echt moeite om te ontkennen dat dit bondgenootschap beschouwd kan worden als een realistischer alternatief voor het volgende week voorgestelde 'Sienjaal'-project van de groep rond Maurits Coppieters.Over de verdere staatshervorming, en dan vooral een eventuele federalisering van de sociale zekerheid, zullen VU en Agalev het niet snel eens raken. Maar voor de rest is de kloof tussen de VU van Bert Anciaux en het Agalev van Wilfried Bervoets wel heel smal.