Er is altijd wel een vrouw

(tijd) - De derde editie van "Zeg niet te gauw, er is geen vrouw' is in volle voorbereiding. Het gaat om een vademecum met een beschrijving van vrouwen die deskundig zijn op domeinen die geregeld in de pers aan bod komen. De makers van het boekje, het emancipatiebureau van de openbare omroep BRTN en het federale ministerie van arbeid en tewerkstelling, hopen dat meer vrouwen over hun vakgebied in de media aan het woord gelaten worden. Wie interessante vrouwen kent, kan hun naam, adres en funktie signaleren bij het emancipatiebureau van de BRTN op het adres Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel. De kandidaten krijgen een vragenlijst toegestuurd om extra gegevens te verzamelen.