Er is geen wet die leveranciers verplicht goederen te verkopen aan han

delaars.Rechtbanken menen dat producenten en leveranciers zelf uit moeten maken of zij aan een handelaar willen verkopen of niet.Verkoopweigering is enkel onrechtmatig in bepaalde omstandigheden.