Er is meer mogelijk dan alleen gevangenisstraf

Als een gevangene in Lantin overlijdt tijdens een 'incident', hoort de burger dat niet graag. Hij kijkt gewoon de andere kant uit. Het 'groeiende onveiligheidsgevoel' en de 'stijgende criminaliteit' zijn absolute gemeenplaatsen geworden die hij koestert. Zij geven aanleiding tot geanimeerde debatten over de noodzaak tot meer, strenger en efficienter overheidsoptreden: strengere straffen, meer gevangenissen, elektronisch toezicht,... Er moet nochtans ruimte blijven voor humanere en vaak efficientere maatregelen, zoals herstelrecht en bemiddeling, stellen MARIANNE REGELBRUGGE en LEO VAN GARSSE. De auteur zijn medewerkers van de VZW Suggnome,Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling.