'Er is nauwelijks ruimte voor alternatieve financiering'

'Uit onderzoek blijkt dat er in 1970 per 100 werkenden 44 uitkeringstrekkers waren, in 1980 78 en in 1990 96. Wij hebben de oefening overgedaan voor 1993 (weliswaar een jaar met een uitzonderlijke werkloosheid): per honderd werkenden waren er 102 uitkeringtrekkers. In Nederland waren er dat 84.' Aan het woord is Wilfried Beirnaert, die aan het hoofd van de sociale ploeg van het Verbond van Belgische Ondernemingen de grote tema's van de volgende legislatuur grondig voorbereidt.Tijd: Eind september vorig jaar stelden jullie een plan voor tot hervorming van de sociale zekerheid. Geldt dit voorstel nog steeds of zijn er intussen klemtonen verschoven?