Er komt weer vaart in GATT-overleg

BRUSSEL/DEN HAAG/BANGKOK (tijd/reuter) - Er zit opnieuw vaart in de GATT-onderhandelingen. De Europese kommissie heeft haar maneuvreerruimte vergroot, terwijl Duitsland binnen de Twaalf haar verzet tegen de EG-landbouwhervorming laat varen. Een en ander sterkt het vertrouwen van de betrokken partners om de Uruguay-ronde nog dit jaar met sukses af te kunnen sluiten.