'Er wordt niet geraakt aan besluiten PVC-rapport'

(tijd) - 'Ik wens niet dat aan de besluiten van de VITO-experten in de studie over onder meer PVC wordt geraakt. De reputatie van de wetenschappers van het VITO moet gevrijwaard worden. De 'Peer-review' waartoe werd beslist, moet trouwens vóór 15 oktober dit jaar afgerond zijn, zodat vlak na het parlementair reces de besluiten van de VITO-studie over verpakkingen aan de opvolgingskommissie over de ecotaks kunnen overhandigd worden.'Dit antwoordde Vlaams milieuminister Norbert De Batselier gisteren op een vraag van Léon Pierco uit Leuven in de milieukommissie van de Vlaamse Raad. Op de vraag waarom hij de studie, die al sinds eind februari dit jaar klaar zou zijn, niet openbaar maakt, stelde De Batselier dat de professoren in de klankbordkommissie die de studie begeleidt, vinden dat de studie op zich geen goede basis zou vormen voor een publieke diskussie.