Er zijn 320 miljoen redenen voor Europese strategie

(tijd) - "Er zijn 320 miljoen redenen om Europa in de wereld weer de belangrijke ekonomische rol te laten spelen die het van oudsher heeft gehad en die het terecht verdient,' zegt Wisse Dekker, voorzitter van de raad van toezicht van Philips en ook voorzitter van de Roundtabel of European Industrialists. Dekker zette voor de Europakring in Brugge de Europese strategie uiteen van de Philips-groep (waarvan hij tot voor enkele jaren de dagelijkse leiding had).