Er zijn alternatievenvoor atoomenergie

Tijdens de verkiezingscampagne gingen er, zeker bij CD&V, stemmen op om de volgende regering te doen terugkomen op de beslissing van het huidige federale parlement om de Belgische atoomcentrales vanaf 2015 te sluiten. Er zouden geen alternatieven zijn voor atoomenergie in Belgie. WIM DE GROOTE is het daar niet mee eens. Kernenergie is een sector en een technologie uit de jaren vijftig. We kunnen beter de Vlaamse bedrijven die actief zijn in micro-elektronica, energiezuinige verlichting, zonne-energie,... een kans geven. De auteur is wetenschappelijk medewerker aande Ingenieursfaculteit van de Universiteit Gent en auteurvan 'Naar een duurzame energievoorziening in Vlaanderen'