Er zijn manieren om minder onroerende voorheffing te betalen

(van een medewerker)