Ereloon advocaat maakt deel uit van schade

Als een belastingplichtige zijn zaak voor een hof of rechtbank wint, volgt vaak de factuur van zijn advocaat. Van oudsher werd aangenomen dat het ereloon van een advocaat nooit deel kan uitmaken van de opgelopen schade. Maar het Hof van Cassatie laat die stelling wankelen. In een geval van een discriminerende gemeentebelasting doet een rechter de stad Luik de advocaat van de winnende belastingplichtige betalen.