Advertentie
Advertentie

Ereloon logopedisten stijgt fors tot564 frank per sessie

(tijd) - De erelonen van logopedisten stijgen vanaf 1 januari 2001 van 482 tot 564 frank per behandeling van een half uur. Dat kwamen logopedisten en ziekenfondsen overeen. Ze sloten een tariefakkoord voor het jaar 2001. Sinds 1 januari 2000 hanteren de logopedisten vrije tarieven bij gebrek aan een akkoord. Ze klaagden de te lage honoraria aan, en eisten een verhoging van hun Riziv-budget. In oktober kondigde de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL) aan de erelonen eenzijdig te verhogen tot 556 frank.Volgens Pol de Meyere, voorzitter van de VVL, zal de patiënt per behandeling gemiddeld tien frank meer moeten betalen. De terugbetaling van een logopediebehandeling is vastgelegd op 75 procent van het wettelijk honorarium. Dat blijft zo met de nieuwe tarieven. Maar aangezien de meeste logopedisten een hoger ereloon vroegen dan het wettelijke, zal de patiënt nauwelijks iets voelen van de invoering van de nieuwe wettelijke tarieven. De logopedisten hopen in een tweede fase hun honoraria te mogen optrekken tot 607 frank, het ereloon dat vandaag voor kinesisten geldt. Om de tariefverhoging te financieren wordt het Riziv-budget voor logopedisten in 2001 verhoogd met een kleine 200 miljoen frank tot 1,4 miljard frank.Het Verzekeringscomité van het Riziv maakte gisteren nog een balans van de financiële toestand van de ziekteverzekering over 2000. Die ziet er niet bijster goed uit. De uitgaven stegen gedurende de eerste tien maanden met 5,9 procent, en ook in november lag het uitgavenniveau te hoog. Verwacht wordt dat het Riziv het jaar 2000 zal afsluiten met een tekort van 12 à 13 miljard frank. Eerder werd uitgegaan van een tekort van 8 à 10 miljard frank. De Riziv-begroting voor 2000 is vastgelegd op 500 miljard frank. EvH