Ereloonsupplementen alleen nog in eenpersoonskamers

(tijd/belga) - De volksvertegenwoordigers keurden donderdag de sociale programmawet goed. Daarmee kunnen ziekenhuisartsen geen ereloonsupplementen meer aanrekenen aan patiënten die in twee- of meerpersoonskamers verblijven. Aan de chronisch zieken belooft de wet een minder grote factuur voor ziektekosten. En ook voor de ziekenfondsen betekent de wet goed nieuws: de overheid haalt nog eens de spons over de schulden die zij hebben opgebouwd.Aan de stemming over de sociale programmawet, die betrekking heeft op de sociale dossiers van de begroting, was woensdag al een hevig debat voorafgegaan. Vooral de ereloonsupplementen waren onderwerp van discussie. De artsen, met name het syndicaat-De Toeuf, hebben ermee gedreigd het tarievenakkoord met de ziekenfondsen op te zeggen indien 'de politiek' zich zou bemoeien met de honoraria.