Eric Antonis: 'Vooral Belgische bestuursmentaliteit zorgt voor een kloof'

Leeft er, in de regio Benelux-Middengebied, ook nog zoiets als een culturele verbondenheid? Eric Antonis, schepen van cultuur in de stad Antwerpen, zou het moeten weten: hij was eerst directeur van het Turnhoutse culturele centrum De Warande, nadien van het Zuidelijk Toneel in Eindhoven, en werd vervolgens intendant van 'Antwerpen 93'. Voor hem staat het vast: de Belgische bestuurscultuur van traagheid, bureaucratie, gebrek aan lange-termijnplanning en chronisch geldtekort érgert de Nederlanders, ook die in het zuiden. En volkomen terecht, vindt hij. ERIC ANTONIS is nu acht maanden schepen voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg. Aan het eind van het gesprek zal hij zeggen dat vooral één ding hem dwars zit: de traagheid waarmee in dit 'Belgische' bestuursbestel iets tot stand komt.