Eric van Rompuy pleit voor ander winstmechanisme intercommunales

BRUSSEL (tijd) - 'We moeten de spiraal doorbreken, waarbij intercommunales meer winst maken als ze meer elektriciteit verkopen. Zolang dat het geval is, zijn ze niet geneigd rationeel energiegebruik (REG) te stimuleren', zo stelde minister van Economie Van Rompuy gisteren op een persconferentie rond zijn nota over het Vlaams energiebeleid. In de verticale integratie van de produktie en de distributie van elektriciteit vindt de minister geen graten.In de commissie voor Werkgelegenheid en Economie van het Vlaams Parlement is het debat gestart over het energiebeleid in Vlaanderen, nadat minister Van Rompuy daarover een verkennende nota heeft opgesteld. Op basis van die discussienota zal tegen september een beleidsbrief worden opgemaakt. In het najaar zal het Vlaams Parlement zich dan uitspreken over die beleidsbrief.