Advertentie
Advertentie

Erik Goven heeft 200-tal dossiers over KB-Lux voor rechter Leys

(tijd) - De spoorloze voormalige KBC-werknemer Erik Goven, die mogelijk met 800 miljoen frank verdween, schrijft in een afscheidsbrief dat hij bij vrienden een 200-tal dossiers over de KB Lux-zaak heeft ondergebracht. Hij dreigt ermee de dossiers aan rechter Leys, die het KB/KB Lux-onderzoek in handen heeft, te zullen doorspelen als zijn Leuvense collega's in de problemen zouden komen. In bankkringen wordt het zo goed als onmogelijk geacht dat Goven bij KBC zijn slag helemaal alleen kon slaan.Erik Goven, die jarenlang het KB-filiaal in Lubbeek leidde, verdween eind januari. Het Leuvense gerecht achterhaalde snel dat de man, die sinds 1992 aan het hoofd stond van de Private Banking van de regionale KBC-zetel in Leuven, een negental klanten voor zo'n 800 miljoen frank heeft opgelicht. Hij bleek een dubbel leven te leiden met een appartement in Monaco en een in Ukkel. In zijn kantoor vonden de speurders een soort afscheidsbrief die aan een vriendin gericht was. In de brief deed hij zijn financiële malversaties uit de doeken. Hij voegde er aan toe dat als zijn twee Leuvense collega's in de problemen zouden komen, hij een aantal zwaarwichtige dossiers aan de Brusselse rechter Jean-Claude Leys zou overmaken. Het parket van Leuven heeft een kopie van een brief van de Lubbeekse belegger overgemaakt aan de Brusselse onderzoeksrechter Leys, die zich reeds geruime tijd bezighoudt met het fraudedossier van de KB/KB Lux. Rechter Leys moet van het Brusselse parket onderzoeken of de KB via KB Lux geen verboden speciale fraudemechanismen heeft uitgewerkt. Om zijn onderzoek tot een goed einde te brengen, heeft rechter Leys de hem toegezegde versterkingen in personeel en materiaal gekregen.