Ernst & Young onderzoekt imago accountant in pers

WOLUWE (tijd) - Ondernemers houden zich opvallend afzijdig in het debat over het profiel en de kwaliteitsvereisten van de bedrijfsrevisor en de accountant. Ook de heftige discussies over de precieze organisatie van het accountantsberoep en de rol van de verschillende deelberoepen gaat aan hen voorbij. Voor ondernemers is vooral belangrijk dat zij een ruim beroep kunnen doen op goede en deskundige adviseurs tegen marktprijs.Tot die conclusie komt professor Eric de Lembre, voorzitter van accountant Ernst & Young België, na een eerste onderzoek naar het imago van de accountant en bedrijfsrevisor in de Belgische pers van 1995. Het onderzoek wordt voortaan jaarlijks herhaald en is vooral bedoeld om de trends op te sporen in de visie over de bedrijfsrevisor en accountant. 'De beste maatstaf is de geschreven pers', meent prof. De Lembre. 'De pers weerspiegelt het maatschappelijk verkeer. De aandacht van de media voor het beroep straalt automatisch uit over de hele bevolking.' Ernst & Young België pluisde alle Belgische algemene kranten, financiële kranten en financiële magazines uit naar berichten van en over accountants, bedrijfsrevisoren, audit en controle. Dat leverde ruim 500 artikelen, goed voor 158 aparte onderwerpen. 'Dat is een significant staal', onderstreept professor De Lembre. 'Zowat 60 procent van de gekozen onderwerpen kwamen uit de Nederlandstalige pers en 40 procent uit de Franstalige pers.'