Erop of ernaast

De voorbije maanden namen de beurzen een stevig voorschot op het herstel van de bedrijfswinsten en de economie in het algemeen. In de zomermaanden zal blijken of dat verantwoord was. Deze week nam de beurs een afwachtende houding aan, ze brokkelde licht af. De economische cijfers boden geen duidelijkheid. Tenminste, niet in de VS. In Europa moest met het vergrootglas gezocht worden naar meevallende cijfers. Guido Vanlinthout