Erven: een generatie overslaan

Als de ouders een hoge ouderdom bereiken, zijn hun kinderen eveneens reeds op leeftijd. Het kan dan zinvol zijn in familieverband overeen te komen dat de erfenis van de bejaarde ouders rechtstreeks naar de kleinkinderen gaat met uitsluiting van de eigen kindeeren. Enkele erfrechtelijke en fiscale beschouwingen zijn hier op hun plaats.Vooreerst het erfrecht. Hier staat het begrip reservataire erfgenaam centraal. Reservataire erfgenamen zijn erfgenamen met een voorbehouden deel. Zij hebben dus een onaantastbaar recht op een deel van de nalatenschap van de erflater. Wie zijn deze reservatairen? Het zijn de afstammelingen, de langstlevende echtgenoot en ook de ouders als hun kind vóór hen overlijdt. in deze context is enkel de eerste groep van belang, meer bepaald de kinderen die erven van hun ouders.