Advertentie
Advertentie

Espérance et Bonne Fortune: 2,9 miljoen winst

(tijd) - Espérance et Bonne Fortune, steenkoolmijn in vereffening, boekte over het eerste halfjaar een nettowinst van 2,9 miljoen frank. Volgens de vereffenaars van het bedrijf is wegens interne redenen de toestand op 30 juni van vorig jaar niet beschikbaar. Om toch een vergelijkingsbasis te geven, wordt aangestipt dat op 31 augustus 1990 een verlies van 7 miljoen werd opgetekend. Tegen het einde van dat jaar werd het verlies nog teruggebracht tot 2,5 miljoen frank. Over de laatste zes maanden van het lopende jaar zal de winst naar alle waarschijnlijkheid lichtjes hoger liggen dan over de afgesloten periode.