Advertentie
Advertentie

ESPITI, bewaker van de kwaliteit

HET LIJDT NOG weinig twijfel dat de informatika tegen het einde van de eeuw onze samenleving, zowel op privé- als professioneel vlak, volledig zal beheersen. Nu al is het duidelijk dat software daarbij een cruciale rol zal in spelen, en het is dan ook niet verwonderlijk dat de Europese kommissie haar bezorgdheid uit over de kwaliteit van die software. Vandaar de kreatie van ESPITI, wat staat voor European Software Process Improvement Training Initiative, een projekt rond bewustmakings- en opleidingsprogramma's om de kwaliteit van software te stimuleren. De Europese kommissie heeft 8,5 miljoen ecu uitgetrokken voor de financiering van dit initiatief, te verdelen onder veertien regio's. In ons land is de koördinatie in handen van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) en l'Association Wallonne pour la Gestion de la Qualité (AWQ), in samenwerking met het Centrum voor Kwaliteitszorg West-Vlaanderen (CKZ). België kan op zo'n 300.000 ecu rekenen (zowat 12 miljoen fr.).