Esso Belgium breekt lans voor lancering canister

Het leefmilieu is lang niet meer het monopolie van politiekers of groene drukkingsgroepen. Geruime tijd vooraleer van enige milieuwetgeving, die naam waardig, in België sprake was, had Esso reeds eigen milieuregels die de toenmalige normen en voorschriften van de Belgische wetgeving ver vooruit waren. Ook nu neemt Esso het voortouw op gebied van milieu door de openbare opinie en zo het beleid - op enkele prangende problemen te wijzen. Vooreerst doet politiek Europa ,en België in het biezonder, op dit ogenblik nagenoeg niets om loodvrije benzines te lanceren, terwijl de industrie klaar staat. Daarbij brak Esso Belgium gisteren op de perskonferentie te Antwerpen ook een lans voor het verminderen van de emissies aan koolwaterstoffen door het plaatsen van een "canister' in de auto. Dit is een trommel met aktieve kool, die alle spontane koolwaterstofemissies in een auto opvangt en zuivert.