Etex hoopt op heropleving van de bouwconjunctuur in Europa

BRUSSEL (tijd) - De evolutie van de bouwnijverheid in Europa zal in belangrijke mate het resultaat van Etex over 1996 bepalen, stelde voorzitter Jean-Marie Emsens op de algemene vergadering. Niet minder dan 70 procent van de omzet realiseert de groep immers in Europa. De eerste maanden van het jaar verliepen alvast zeer zwak. Dat was niet alleen het gevolg van een strenge winter. De markten in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië waren gewoon in mineur. Vraag is of ze zich herpakken.Tijdens het boekjaar 1994 werd het Franse Etex volgens de vermogensmutatiemethode in de resultaten van de groep opgenomen (40 procent). In 1995 is sprake van een integrale integratie (100 procent). Dit is belangrijk bij een interpretatie van de kerngegevens over 1995. De omzet klom in 1995 tot 68,11 miljard frank, tegenover 46,85 miljard in 1994. De operationele cashflow kwam van 7,15 miljard op 10,35 miljard frank en de bedrijfswinst van 4,50 miljard op 6,52 miljard frank. Tegenover een uitzonderlijke winst van 131 miljoen frank in 1994 stond een verlies van 1,36 miljard in 1995. Het verlies van 1,52 miljard op Sloan is hierbij bepalend. Voorts werd de berekeningsmethode van de afschrijvingen geüniformiseerd, wat een terugname van afschrijvingen in een Europese dochter betekende. In Indië werden meerwaarden gerealiseerd op vaste activa. Tenslotte waren er de uitzonderlijke kosten op de verkoop van het Griekse filiaal Hellenit (118 miljoen) en waardeverminderingen op financiële activa (117 miljoen).