Ethiek van de advocaat staat ter discussie

GENT (tijd) - Advocatenkantoren worden steeds groter en internationaler maar leggen ook meer hun wil op in de markt van juridische dienstverlening. Vooral de law firms, sterk geïntegreerde kantoren naar Angelsaksisch model, sturen de markt. Tegelijk winnen concepten als multidisciplinaire samenwerking en multidisciplinaire partnerschappen waarin ook advocaten een plaats krijgen, snel veld. De individuele advocaat staat onder druk en de roep naar aanpassing van de deontologie en de ethiek van het beroep weerklinkt almaar luider.