Advertentie
Advertentie

Ethische commissie voor bedrijven

(tijd) - Sp.a-kamerfractieleider Dirk Van der Maelen stelt de oprichting van een ethische commissie voor die Belgische bedrijven kan screenen op hun activiteiten in het buitenland. Dat is het antwoord van de sp.a'er op een VN-rapport waaruit blijkt dat Belgische bedrijven nog steeds betrokken zijn bij de plundering van Congo. Volgens de sp.a'er moet deze commissie klachten onderzoeken tegen bedrijven die zich niet houden aan de internationale ethische gedragscodes, zoals die van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze ethische commissie moet na een onderzoek advies geven aan de regering en een straf kunnen voorstellen. Een 'immoreel' bedrijf zou de toegang tot exportverzekeraar Delcredere kunnen worden ontzegd. Volgens het wetsvoorstel dat Van der Maelen binnenkort in de Kamer wil indienen, moet de ethische commissie bestaan uit afgevaardigden van de vakbonden, de werkgeversorganisaties, de niet-gouvernementele organisaties en de mensenrechtenorganisaties. De commissie moet verbonden zijn met de overheid, maar onafhankelijk kunnen werken. WVDV