Advertentie
Advertentie

Ethische politiek van Londen inzake wapenuitvoer is maat voor niets

LONDEN (ips) - De linkse Britse regering heeft op één jaar tijd 2.181 licenties verleend voor wapenexporten naar 35 landen die het niet nauw nemen met de mensenrechten. Dat staat in schril contrast met de beginselverklaring van diezelfde regering bij haar aantreden begin mei 1997. Toen had ze het over een buitenlands beleid 'gestoeld op ethische beginselen'.Volgens die ethische richtlijnen mogen uitvoervergunningen voor militair materieel niet toegekend worden 'als er een duidelijk risico is dat de geëxporteerde goederen gebruikt worden voor interne repressie' of 'voor agressie tegen een ander land'.