Etienne Davignon, voormalig Europees Commissaris, over het eurosceptic

isme van Frits BolkesteinAls Europees commissaris had ik zoiets nooit gezegd, zeker niet nu het debat over wat er na Nice moet gebeuren, nog moet beginnen. Of Europa federaal of confederaal zal worden, is geen beslissing maar een feitelijke evolutie, waarbij men rekening moet houden met de realiteit en de noodzaak aan efficiëntie. Er is niemand om de eurosceptici van antwoord te dienen. Al te snel wordt gezegd dat de publieke opinie niet volgt. Ik geloof dat niet. Het publiek is niet dom. Men moet veel meer uitleggen wat de opties zijn en wat de gevolgen daarvan zijn. Bolkestein heeft voor een deel gelijk als hij zegt dat de nationale staten niet zullen verdwijnen. Maar het is nooit de bedoeling geweest dat ze verdwijnen. De nationale staten hebben een rol in het beheer en de democratische legitimering van Europa. De StandaardLeendert Bikkert, bestuurder bij reclamebureau Euro RSCG Worldwide, over internet en bedrijfscommunicatieTalloze communicatiemanagers vullen hun dagen met interne politiek, het draagvlak verkrijgen voor hun plannen, met budgetdiscussies, et cetera. Hun eerste prioriteit kan niet zijn dat zij zich bekommeren om de nieuwe (on line) technologieën. Immers, zij worden beoordeeld op klant- en medewerkerstevredenheid, merkbekendheid, het schrijven van de speeches en soundbytes van de CEO en de koers van het aandeel. En ondertussen is de on-linestrategie niet veel meer dan in groten getale persberichten via de e-mail versturen. Ervaring leert dat dit vooral irritant is, averechts werkt of in het beste geval gewoon genegeerd wordt. Het Financieele DagbladLouise O. Fresco, werkzaam bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome, over kritiek op de marktWe moeten De Markt niet idealiseren. De Markt is gevoelig voor fraude en corruptie en andere vervormingen. Maar dit hoeft niet te leiden tot uniformiteit. De bescherming tegen de ongewild negatieve effecten van de markt kan noch van de politiek noch van de staat op zichzelf komen, maar slechts van een stelsel dat diversiteit hoog in het vaandel heeft staan. De publieke sector moet zijn schaarse middelen concentreren op die activiteiten die niet voldoende door de markt worden gereguleerd, het zogenaamde subsidiariteitsprincipe. Daarnaast moet de publieke sector de voorwaarden scheppen voor de diversiteit van het aanbod. (...)Dat is dan ook wat er aan het debat ontbreekt: de oproep tot een brede maatschappelijke beweging voor nationale en internationale cultuurgoederen. Wellicht dat het oude elan van Weg met het kapitalisme! zich ooit vertaalt in een publieke betrokkenheid - bij cultuur, maar hopelijk bij meer dan dat. NRC Handelsblad