Advertentie
Advertentie

Etienne Vermeersch,

ethicus, over het Israëlisch-Palestijnse conflictWat weinigen durven zeggen, is dat Israël op termijn zichzelf moet opheffen als joodse staat. Dat het dat is, blijkt uit de Wet op de Terugkeer. Een jood uit bijvoorbeeld Rusland, van wie de voorouders sinds eeuwen in Rusland wonen, heeft zonder meer het recht zich in Israël te vestigen. Maar een naar Beiroet gevluchte Palestijn van wie de voorouders eeuwen in Palestina hebben gewoond, mag niet terugkeren. De joodse staat discrimineert dus mensen enkel en alleen op basis van hun biologische afstamming. Het spijt me, maar dat is een vorm van racisme. Men zal opwerpen dat je ook via de godsdienst jood kunt worden, maar dat voegt aan het racistisch een theocratisch element toe en dat is zeker geen verbetering. Vanuit dezelfde overweging ben ik ook radicaal gekant tegen islamitische staten. Zolang Israël de Wet op de Terugkeer handhaaft, is het een immorele staat. En het zionisme is een immorele beweging, omdat het in zijn streven een joodse staat in Palestina te vestigen geen rekening hield met het feit dat daar rond het miljoen Arabische mensen woonden. Ik verwacht dat sommigen mij nu van antisemitisme zullen beschuldigen, maar dat ze mij maar overtuigen dat de joodse staat en het zionisme wèl moreel zijn. Ik weet dat Theodor Herzl en zijn volgelingen pas echt zionist zijn geworden door het antisemitisme in Europa. Dat maakt hun streven verklaarbaar, maar een echte rechtvaardiging is er niet. De Palestijnen dragen geen schuld voor wat de nazis hebben aangericht. KnackKees Schuyt,columnist, over politieke partijenMensen worden niet als burgers geboren, maar daartoe gevormd. Deze kleine observatie door Spinoza in hoofdstuk 5 van zijn Politiek Traktaat, komt goed van pas om in de huidige politieke situatie enige richting te houden. Vroeger speelden de politieke partijen een belangrijke cultureel-educatieve rol. Naast democratische rekrutering van vertegenwoordigers en ideologische articulatie vervulden ze nog andere functies, namelijk zorgen voor een goede sociale band tussen de leden, vooral op lokaal niveau. Is het onrealistisch te verwachten, misschien zelfs te eisen, dat die oude functies gerevitaliseerd worden? We gaan niet meer gezamenlijk naar een partijbijeenkomst om over de politieke vragen te discussiëren, maar we kijken individueel naar het lijsttrekkersdebat op de tv. Een werkelijk democratische vernieuwing ontstaat pas indien deze invididualistische tendens weer wordt gekeerd. Individualiteit wortelt in een gezonde socialiteit, die niet virtueel kan bestaan. de Volkskrant