Etnomarketing: laten bedrijven kansen liggen?

(tijd) - In de Angelsaksische landen is etnomarketing of diversiteitsmarketing - het aanbieden van specifieke diensten of producten aan consumenten met een andere culturele achtergrond - al vrij goed ingeburgerd. Ook de Nederlanders hebben al een forse voorsprong opgebouwd. Bij ons lijkt het fenomeen niet echt van de grond te komen. Nochtans wijzen tal van studies uit dat allochtonen grote budgetten spenderen aan bijvoorbeeld gsm's, elektronica en cosmetica.