ETUC en Unice

European Trade Union Confederation (ETUC). De vakorganisatie ETUC werd opgericht in 1973 en telt vandaag 600 miljoen leden. Er zijn 78 nationale vakorganisaties aangesloten bij de ETUC, afkomstig uit 34 landen en elf Europese industriële federaties. De ETUC is erkend door de Europese Unie en de Raad van Europa. Union des Industries de la Communauté européenne (Unice). De werkgeversorganisatie Unice kreeg haar huidige vorm in 1958 naar aanleiding van de totstandkoming van het Verdrag van Rome. De Unice telt 35 leden, waaronder het VBO, en vier waarnemers uit in totaal 28 landen. Ze is erkend door alle Europese instanties.