EU-actie tegen invoer goedkope medicijnen

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie stelt een systeem voor om de invoer van goedkope geneesmiddelen, bestemd voor ontwikkelingslanden, te voorkomen. Een lijst van die geneesmiddelen en een logo moeten de invoer in de EU beletten. Het systeem moet de farmaceutische industrie overtuigen de ontwikkelingslanden goedkope medicijnen te leveren tegen aids, malaria en tuberculose.ArgumentEen argument van de farmasector tegen het leveren van goedkope medicijnen aan de Derde Wereld, is het gevaar dat die geneesmiddelen afgeleid worden naar markten waar die geneesmiddelen duurder zijn. Op die manier verkleint de winstmarge van de farmabedrijven en is er minder geld om nieuwe medicijnen te ontwikkelen, stelt de farmasector.Het EU-commissielid voor Handel, Pascal Lamy, wil de farmasector dat argument ontnemen. Hij stelt een systeem voor dat de invoer in de EU van goedkope geneesmiddelen bestemd voor ontwikkelingslanden, moet beletten. De Commissie wil een lijst bijhouden van geneesmiddelen die in de ontwikkelingslanden tegen een lagere prijs aan de man gebracht worden. De geneesmiddelen op die lijst mogen de EU niet ingevoerd worden. Om de geneesmiddelen gemakkelijk herkenbaar te maken, krijgen ze een logo. De douane aan de EU-buitengrenzen moet erop toezien dat die geneesmiddelen niet op de Europese markt terechtkomen.Een product mag op de lijst van de Commissie als het in een of meerdere van 72 ontwikkelingslanden, tegen een lagere prijs aangeboden wordt. Het moet gaan om een geneesmiddel tegen aids, tuberculose of malaria. De EU-ministerraad moet de verordening nog goedkeuren. JL