Advertentie
Advertentie

EU-akkoord over lijst exclusieve sportwedstrijden

(tijd) - EU-Raad en Europees Parlement bereikten gisteren een akkoord over de herziening van de beruchte richtlijn 'tv zonder grenzen'. De twee instellingen gingen al op de eerste dag van hun verzoeningspoging akkoord over het grote twistpunt: de uitzending van exclusieve sportwedstrijden. Lidstaten mogen een lijst opstellen van sportwedstrijden die voor iedereen toegankelijk moeten blijven. De EU-Commissie krijgt de rol van scheidsrechter toebedeeld.De nieuwe versie van de richtlijn 'tv zonder genzen' rolde gisteren van de montagebanden. Een ultieme verzoeningspoging tussen EU-Raad en Europees Parlement leverde direct resultaat op. Het quotasysteem, de verplichting om indien mogelijk de helft van de zendtijd te besteden aan nationale uitzendingen, blijft evenwel onveranderd. Het Europees Parlement slaagde er in novemberniet in de tekst van de EU-raad te amenderen.