EU-begroting 1995 in het gedrang

LUXEMBURG (tijd) - Italië is nog steeds niet bereid het akkoord van 1992 tot verhoging van de eigen middelen van de Europese Unie te bekrachtigen. Daardoor komt de goedkeuring van de EU-begroting voor 1995 in het gedrang. Italië koppelt de bekrachtiging aan een kwijtschelding met terugwerkende kracht van de boeten die het vanwege de overschrijding van de melkkwota moet betalen. De EU-kommissie kan met een terugwerkende kracht tot 1991 instemmen. Italië wil echter een kwijtschelding vanaf 1988. Inmiddels dreigde Spanje ermee de toetredingsvoorwaarden met Oostenrijk, Zweden, Noorwegen en Finland niet te bekrachtigen, als het plan tot verhoging van de eigen middelen niet definitief wordt goedgekeurd.