EU-begroting 1997 mag maar met 3 procent stijgen

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie is solidair met de lidstaten die een zuinig begrotingsbeleid moeten voeren. Voor de Europese begroting 1997 stelt ze een stijging van de uitgaven met slechts 3 procent voor. Zonder de bijkomende uitgaven voor de bestrijding van de dolle-koeienziekte zou de stijging slechts 2 procent belopen.Bij de voorstelling van de ontwerp-begroting van de Europese Unie voor 1997 zei Europees commissielid Erkki Liikanen dinsdag dat de Commissie zich aan dezelfde begrotingsdiscipline wil houden als de lidstaten. Die moeten hun uitgaven beperken om aan de criteria voor de toetreding tot de Europese Muntunie te voldoen.