EU-begroting blijft behouden ondanks nietigverklaring

BRUSSEL (tijd) - Het Europees Hof van Justitie besliste donderdag dat de begroting van de Europese Unie voor 1995 ongeldig is. Het Hof vernietigde de beslissing van de voorzitter van het Europees Parlement waardoor die de begroting vastlegde, omdat het parlement zijn boekje te buiten ging. Toch zal de begroting 1995 worden uitgevoerd, zoals ze werd vastgelegd.Een en ander heeft te maken met de spitsvondigheden van de Europese begrotingsprocedure. Het arrest van het Hof slaat op een conflict tussen de twee begrotingsautoriteiten van de Europese Unie: de ministerraad en het parlement. Het conflict deed zich in december 1994 voor, bij de vaststelling van de begroting 1995.