EU-begroting rondt in 2004 kaap van 100 miljard euro

(tijd) - De Europese Commissie keurde gisteren het voorontwerp van begroting goed voor het jaar 2004. Het is meteen ook de eerste budgetopmaak voor een uitgebreid Europa met 25 lidstaten. Een historische begroting, zo noemde het EU-commissielid voor Begroting, Michaele Schreyer, ze gisteren. De uitgaven van dit uitgebreid Europa overschrijden voor het eerst de kaap van de 100 miljard euro. Toch is dit slechts een stijging met 3,3 procent tegenover het budget 2003, voor 15 lidstaten. zo beklemtoonde Schreyer. De totale begroting blijft net onder de 1 procent van het BBP van de Europese Unie. 'We zijn erin geslaagd budgettaire discipline te koppelen aan ambitieuze uitgavenprogramma's voor het uitgebreide Europa', voegde ze eraan toe. De tien nieuwe lidstaten (Polen, Hongarije, Tsjechie, Slovakije, Slovenie, Estland, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus) treden op 1 mei 2004 toe tot de Unie. Het plafond voor de uitgaven in Europa mag tot 2006 niet hoger komen dan 1,24 procent van het BBP van de Unie. Dat financieel keurslijf is in 1999 vastgelegd in Berlijn. Landbouw en regionale steun blijven ook in het budget van de uitgebreide Unie de zwaarste uitgavenposten. De nieuwe lidstaten kunnen volgend jaar rekenen op 2 miljard euro aan landbouwsteun en 6,7 miljard euro regionale steun. Voor het buitenlandse beleid schreef Schreyer nagenoeg 5 miljard euro in de begroting. Dat is ongeveer even veel als dit jaar. de administratieve uitgaven stijgen wel fors, met 9,8 procent, als gevolg van de uitbreiding. Het Europees Parlement en de lidstaten spreken zich deze zomer een eerste keer uit over de begrotingsplannen van de Commissie. Een eindbeslissing is voor eind dit jaar. KV