EU beperkt stijging landbouwuitgaven vanaf 2007

BRUSSEL (tijd) - De EU-staats- en regeringsleiders kwamen tijdens hun top in Brussel overeen de stijging van de landbouwuitgaven vanaf 2007 te beperken. Die beperking moet dienen om de kosten van de EU-uitbreiding niet te laten ontsporen. De Franse president, Jacques Chirac, slaagde erin de hervorming van het EU-landbouwbeleid minstens gedeeltelijk uit te stellen.