Advertentie
Advertentie

EU-bezwaren bij Vlaams en Brussels afvalbeleid

(tijd) - België dreigt eens te meer voor het Europees Hof van Justitie gedaagd te worden door de Europese Commissie. Deze keer worden de Vlaamse en Brusselse wetgeving inzake afvalbeheer geviseerd. In beide gewesten ontbreekt een hoofdstuk verpakkingsafval in de afvalbeheersplannen.België is niet het enige land dat door de Europese Commissie bij de tang genomen wordt. Ook Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Ierland, Italië en Griekenland zijn volgens de Europese Commissie niet in orde met drie belangrijke afvalrichtlijnen: de kaderrichtlijn voor afval, de richtlijn inzake gevaarlijk afval en de richtlijn voor verpakkingsafval.