EU-bezwaren tegen charme-operatie Electrabel bij Intercommunales

(tijd) - EU-commissielid voor Concurrentiebeleid Karel van Miert ziet in de charme-operatie tussen Electrabel en de intercommunales drie mogelijke schendingen van de Europese verdragen. Dat liet Van Miert weten aan de Vlaamse minister voor Binnenlandse Zaken Leo Peeters. Ook de installateurs-electriciens hebben klacht ingediend bij de Europese Commissie wegens oneerlijke concurrentie van Electrabel.Heel wat gemeentebesturen moeten zich op korte termijn (voor 1 april) uitspreken over de vernieuwing van de statuten van de gemengde intercommunales. Volgens die statuten zou Electrabel vanaf 1999 het alleenrecht behouden voor de distributie en levering van stroom en gas gedurende achttien jaar. De gemeenten krijgen in ruil een participatie van 5 procent in Electrabel, in de elektriciteitsproduktie dus. De exclusiviteitsovereenkomst kan nog tien jaar stilzwijgend worden verlengd, wat de wettelijke duur op dertig jaar brengt.