EU bindt strijd aan tegen illegaal en schadelijk materiaal op Internet

BRUSSEL (tijd) - De Europese ministerraad kwam gisteren overeen de strijd tegen illegaal en schadelijk materiaal op Internet aan te vatten, in het bijzonder waar het misdrijven tegen kinderen betreft. De voornaamste wapens in deze strijd zijn filtreerprogrammatuur, classificatiesystemen en internationale samenwerking. De ministers verzoeken de Commissie de werkzaamheden op deze vlakken te stimuleren en te coördineren.De Europese Commissie kondigde op 16 oktober al een aantal maatregelen aan om de illegale en schadelijke inhoud op Internet te bestrijden. Gisteren schaarde de Europese ministerraad over Telecommunicatie zich achter de Commissievoorstellen. De raad keurde een resolutie goed waarin ze enerzijds wijst op de voordelen die Internet kan voortbrengen op het vlak van onderwijs en op het vlak van het scheppen en verspreiden van informatie.