Advertentie

EU blijft hopeloos verdeeld over meerjarenbudget

(tijd) - Londen trachtte gisteren de discussie over de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2007-2013 nieuw leven in te blazen. Maar het water tussen Frankrijk en Groot-Brittannië blijft erg diep. Een compromis tegen midden december wordt bijzonder moeilijk.

In juni mislukte een Europees vergelijk over de begroting van de EU voor de volgende zeven jaar, van 2007 tot 2013. Dat meerjarenbudget bepaalt hoeveel geld er in die periode gaat naar welke beleidsprioriteiten.

De eerste overlegronde onder het Britse EU-voorzitterschap, gisteren, toonde aan dat een akkoord binnen de tijdspanne van zes weken moeilijk haalbaar is. Enkele landen, waaronder Spanje, die in juni wel bereid waren tot een compromis, lijken op hun stappen terug te komen en dringen aan op meer geld voor hun armere regio's.

En ook de oude vetes staken gisteren alweer de kop op. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, wil het budgettotaal nog afschrapen tot minder dan 1,06 procent van het gezamenlijke Europese BBP.

Bovendien wil Londen nu al een herziening van de beleidsprioriteiten inschrijven en de steun voor landbouw geleidelijk verminderen. Frankrijk en zowat alle overige EU-landen houden vast aan het landbouwakkoord van 2002 dat de uitgaven voor landbouw stabiliseert tot 2013 op het huidige niveau. 'Dat landbouwakkoord is niet in steen gebeiteld', liet Straw zich gisteren ontvallen.

Britse korting

Frankrijk schermt dan weer met de te hoge korting die Londen geniet op de Britse EU-bijdrage. Dankzij die korting betaalt Londen veel minder voor de uitbreiding van de EU en dat is voor Parijs en de meeste nieuwe lidstaten onaanvaardbaar.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Karel de Gucht (VLD), drong gisteren vooral aan op een verhoging van het budget voor buitenlands beleid. Dat budget dreigt volgend jaar al onder druk te komen, wanneer Europa een rol toebedeeld zal krijgen voor vredeshandhaving in Kosovo. Met het nu ingeschreven budget van 62 miljoen euro voor buitenlands beleid zal de EU in Kosovo niet veel kunnen uitrichten, zei De Gucht. KV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud