Advertentie
Advertentie

EU bundelt toezicht op auditoren tegen eind 2005

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie wil het publieke toezicht op auditoren van de 25 Europese lidstaten tegen het eind van 2005 bundelen in een krachtig en gecoördineerd netwerk. Dat netwerk moet de Europese Commissie adviseren over auditzaken en een integraal deel zijn van een internationaal samenwerkingsmodel waarin ook de Amerikaanse toezichthouder voor auditoren participeert.