EU-commissaris Monti start inbreukprocedure tegen VTM-verankering

(tijd) - De brief die de Europese Commissie verstuurde met kritiek op het Vlaamse kabeldecreet is van de hand van commissaris Mario Monti, die verantwoordelijk is voor de eenheidsmarkt. Monti noemt de bepaling uit het kabeldecreet dat 51 procent van de aandelen van VTM bij uitgevers van Nederlandstalige kranten en weekbladen moet zitten, strijdig met het Verdrag van Rome. De brief is een waarschuwing en fungeert als eerste stap in een inbreukprocedure. De Vlaamse overheid heeft twee maanden om te reageren.Monti schrijft in zijn brief dat de verplichting dat de meerderheid van de VTM-aandelen wordt onderschreven door Nederlandstalige kranten en weekbladen per definitie alle niet-Nederlandstalige uitgevers uitsluit. Hoewel die voorwaarde nu niet meer samenhangt met de vestiging als dusdanig, wordt aan deze voorwaarde nog altijd makkelijker voldaan door Belgische uitgevers dan door uitgevers uit andere lidstaten, meent de commissaris. En een voorwaarde die een regio van een lidstaat bevoordeelt, kan nog altijd beschouwd worden als strijdig met artikel 52 van het EG-verdrag.