EU-Commissie acht fiscale concurrentie illegale staatssteun

(tijd) - Fiscale gunstbehandelingen voor bedrijven zijn meestal een vorm van ongeoorloofde staatssteun. Zo blijkt uit een rapport van EU-Commissielid voor Concurrentiezaken Karel van Miert. Volgend jaar wil de EU-Commissie alle bestaande en nieuwe speciale regimes, zoals de Belgische coördinatiecentra, door de fijne kam halen. Dat kan dan, eind volgend jaar, leiden tot een echte Europese omkadering voor fiscale steun aan bedrijven.Een werkgroep van persoonlijke vertegenwoordigers van de EU-ministers van Financiën werkt aan een gedragscode tegen oneerlijke concurrentie inzake bedrijfsbelasting. EU-Commissielid voor Concurrentie Karel van Miert legt de werkgroep vandaag een foto voor van de bestaande speciale regimes in de lidstaten.