EU-Commissie behoudt positieve acties ten gunste van vrouwen

BRUSSEL (tijd) - Nadat het Europees Hof van Justitie positieve acties ten gunste van vrouwen verbood waardoor vrouwen automatisch voorrang krijgen bij aanwervingen of bevorderingen, pakte de Europese Commissie woensdag met haar interpretatie van dit arrest van het Hof uit. Ze meent dat dit alleen strikte quota, maar geenszins andere positieve acties verbiedt.In oktober 1995 sprak het Europees Hof van Justitie zich uit over de verenigbaarheid van een wet van de Duitse deelstaat Bremen met de Europese richtlijn van 1976 over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De wet van het Land Bremen stelde dat als bij aanwerving of bevordering vrouwelijke kandidaten even bekwaam zijn als mannelijke, de voorrang naar vrouwen moet uitgaan, als die in de betrokken dienst ondervertegenwoordigd zijn.