EU-Commissie eensgezind achter brugkrediet Sabena

(tijd) - Er zijn geen enkele politieke obstakels voor de EU-goedkeuring van het overbruggingskrediet voor Sabena. Zo bleek gisteren na afloop van de bijeenkomst van kabinetschefs van de twintig EU-Commissieleden die de wekelijkse zitting van het college van woensdag voorbereidden. Morgen gaat de EU-Commissie de steun zelfs zonder discussie goedkeuren, vernam de redactie. Vorige week was de goedkeuring van de overheidslening van 125 miljoen euro aan Sabena al technisch gekeurd. Volgens de EU-Commissie is voldaan aan alle voorwaarden voor een overbruggingskrediet. Er zijn dwingende sociale redenen en het geld dekt enkel de exploitatiekosten voor een beperkte periode. De lening, die een rente heeft tegen markttarieven, moet binnen de twaalf maanden worden terugbetaald.In de beslissing van de Europese Commissie zit wel een dringende waarschuwing. Bij de herstructurering van Sabena mag de Belgische overheid zeker geen steun meer inbrengen. Sabena kon immers in 1991 voor het laatst een beroep doen op overheidssteun.In EU-kringen blijft het scenario van een faillissement van Sabena en de gedeeltelijke overname van de activa het meest plausibele. Eventuele sociale steunmaatregelen om het faillissement te begeleiden, moeten eveneens goedgekeurd worden door de EU-Commissie. Maar de goedkeuring daarvan zal volgens EU-bronnen geen probleem zijn. Dergelijke maatregelen verstoren immers de concurrentie binnen de EU-markt niet.Maandagavond vond een raad van bestuur van Sabena plaats waar de eerste versie van het businessplan voor een nieuw Sabena ter sprake kwam. Na afloop wilden de bestuurders geen bijkomende details over de inhoud van het businessplan kwijt. KV