Advertentie
Advertentie

EU-Commissie eist afschaffing verplichte bonus-malusregeling

(tijd) - De dagen van de bonus-malusregeling voor autoverzekeringen in ons land zijn geteld. De Europese Commissie heeft een inbreukprocedure geopend bij het Europees Hof van Justitie tegen het verplichte gebruik van de bonus-malus voor autoverzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid in België en Frankrijk. Minister van Economische Zaken Di Rupo is bereid de verplichte band tussen bonus-malus en premietarief in de wet te schrappen, maar wil hiermee wachten tot het Europees Hof hem daartoe formeel dwingt. De Europese Commissie vindt de bonus-malusregeling een prijsafspraak en bijgevolg in strijd met de Europese regels, die geen prijsafspraken meer toelaten in de verzekeringssector. De regeling druist in tegen de principes van de derde EU-richtlijn inzake schadeverzekeringen. Brussel meent ook dat de bonus-malus niet kan gerechtvaardigd worden op grond van de regels van 'algemeen belang'. Er is immers geen enkel aanwijsbaar verband tussen een vermindering van het aantal ongevallen en de verplichte bonus-malus.